Om Elementerne

 

Produktiv støttende cyklus

 

Den produktive cyklus er skabende. Træ producerer ild ved at give næring til flammerne. Ild producerer jord ved at tilføre jorden næring i form af aske. Jord producerer metal, idet malmen graves ud af jorden. Hvordan metal producerer vand gives der imidlertid ingen naturlig forklaring på, hvorimod det er indlysende, at vand giver næring til træ. Det kan dog tilføjes at en forklaring på hvordan Metal kan producerer Vand, er at Metal findes i åre i jorden og det var ud fra disse at Vand ifølge kinesisk tankegang oprindelig fremkom.

 

Drænende cyklus


I den drænende cyklus påvirker elementerne hinanden på den måde at barneelementet dræner sit moderelement. Vand producere eksempelvis Træ, eftersom et træ jo behøver vand for at vokse. Så Vand er forældre-elementet til Træ, der i denne sammenhæng er barneelementet. Men hvis vi kigger på relationen, den anden vej kan vi let se at barnet dræner forælderen, ved at træ jo suger vandet med dets rødder. Det anbefales at benytte den drænende cyklus frem for den destruktive cyklus (jf. nedenfor). Dette kommer vi meget mere omkring senere i kurset. For nærværende nævnes det blot at den drænende cyklus i Feng Shui sammenhænge anses for mere naturlig og konstruktiv at benytte end den destruktive cyklus. 

Destruktiv cyklus


I den destruktive cyklus vil vand ødelægger ild, da ild slukkes af vand, ilden smelter metal og metal ødelægger træ, da øksen fælder træet, træ ødelægger jord, da træet suger al næring ud af jorden Endelig kan jord overvinde vand ved at dæmme op for det. En mindre destruktiv cyklus er der hvor elementerne kun dræner hinanden, men altså ikke ødelægger hinanden: træ dræner vand, da træet suger vandet - ilden dræner træet, da ilden brænder træet - jorden dræner ilden, da hvis man kaster jord på ilden, dør den langsomt hen.

 

Jord 
er et feminint element. Mennesker, der har Jord som det styrende element, vil typisk være stabile, praktiske, ærlige og venlige.
De positive kvaliteter ved elementet Jord viser sig ved, at du er fredelig, sympatisk, metodisk, tålmodig, støttende, objektiv og logisk.
De negative kvaliteter ved elementet Jord viser sig ved, at du er langsom, konservativ, meget forsigtig, besiddende og stædig.    


Jord-elementets generelle karaktertræk:

Stabiliserer og realiserer tingene. Det giver en metodisk, troværdig og medfølende egenskab, men kan blive meget kedelig og møjsommelig. 
 

Jordelementet påvirker først og fremmest ved det man kan kalde det jordnære.
Her vi ude i det sikre, det klippefaste, hvilket giver sig udslag i at personligheden er præget af at man er stabil, jordnær, oprigtig, tryghedssøgende og beskeden
Personen passer meget på sin familie, sine venner, sin opsparing etc.

 

Disse mennesker er konservative i deres tilgang, holder sig hellere til det trygge, det kendte end det usikre, eksperimenterende.
 

De er således mere hjemmemennesker end sociale løver, skønt de pga deres loyale og hengivende væsen, ofte har en stor omgangskreds

Når Jord er dit heldige element
Okseår, Drageår, Gedeår og Hundeår er dine heldige år.
Månederne i tegnene; oksen, dragen, Geden og Hunden er dine heldige måneder. 


Det centrale område i boligen er din heldige plads. 
Din heldige farve er brun og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, påklædning osv.


Vand Elementet:
Vand-elementets generelle karaktertræk:
Gør ting flydende, opløser uforanderligheder. Det smidiggør et stændigt tegn, men kan gøre et smidigt tegn alt for vidtløftigt. 
De mennesker, som er født i et år, der har Vand elementet som det styrende element, menes følgende karaktertræk at træde frem:

Vand indretter sig efter sine omgivelser. Vand der strømmer igennem en flod bøjer af for forhindringer, der er i vejen. På tilsvarende måde påvirker vandelementet personligheden ved at gøre den føjelig.

Dette kan give sig udslag i mange forskellige personlighedstræk, eksempelvis ved at personen er:
 fleksibel, imødekommende, venlig og forstående. Ofte dygtige til at lytte og har ofte en veludviklet intution og stor psykologisk indsigt i andre mennesker.
bærer ikke nag, tænker meget objektivt og danner oftest deres meninger ud fra et helhedsindtryk, hvor de vægter de forskellige synspunkter objektivt imod hinanden.
Kunstnerisk, omsorgsfuld, forstående, sensitiv, ikke konfronterende.


De negative kvaliteter ved Vand elementet viser sig ved, at du er stresset, nervøs, oversensitiv, passiv, manipulerende, afhængig af andre og frygtsom.
Når Vand er dit heldige element
Vinteren er din heldige sæson.
Griseår elle rotteår er dine heldige år. 
Grisemåneder og rottemåneder er dine heldige måneder. 21:00 - 1:00 er dine heldige timer.

Den nordlige kompasretning er din heldige plads.
Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod nord. 
Dit soveværelse bør ligge i norddelen af din bolig. 
Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod nord.
Vind eller blæst der kommer fra nord er godt for dig. 
Din heldige farve er sort og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, påklædning osv.

 

Metal 
er et feminint element, da det udvindes fra jorden, der også betragtes som feminin. Metal regnes dog for at være mindre feminint end vand.
Metal eksisterer også i både Yin- og Yang-form. Når det er i Yang-form, så symboliseres det ved farven hvid og ved et våben.
Når det er i Yin-form, symboliseres det ved farven sølv og ved en kedel.
Mennesker, der har Metal som det styrende element, vil typisk være uafhængige, stærke og fokuserede.

 

De positive kvaliteter ved Metal elementet viser sig ved, at du er visionær, beskyttende, inspirerende for andre, kontrolleret, romantisk, har en indre styrke, er beslutsom og gerne har en god økonomi.
 

De negative kvaliteter ved elementet Metal viser sig ved, at du er ufleksibel, hård, selvretfærdig, konkurrencebetonet, forudindtaget og noget af en enspænder.
 

METAL - det element, som skaber orden og overblik.
Det er bl.a. repræsenteret ved hvid, lysegrå og pastelfarver, metal, guld, sølv, kobber, den runde form. Ting, der er lavet af sten eller metal.


Balance:

Klarhed, overblik, struktur, mentalt brændstof, få sat tingene i orden i den daglige og tit travle hverdag.
Der er harmoni i din tilværelse. Styrker struktur og overblik, Giver klarhed, Skaber netværk Ubalance i metal Giver rod og kaos, skaber distance & følelseskold.


For meget metal:

Man vil kunne opleve en distance, afstand til livet og sig selv. 
Koldt og upersonligt. Svært ved at mærke, hvad man gerne vil.

For lidt metal: Tingene roder, man mister let overblikket. Misforståelser, de ting man siger, kan blive opfattet helt anderledes.


Metal Metal-elementets generelle karaktertræk:
Gør ting solide og klare. Det giver form. Metal vil lave noget mere pålideligt eller, omvendt, overdrive dets fikserede eller konservative egenskaber. 
Ved de mennesker, som er født i et år, der er under påvirkning af Metal elementet, menes følgende karaktertræk at træde frem: 

 

Metal er et stærkt element, hvilket kan vise sig ved at personen ikke er spor bange for at forsvarer sig selv og andre. 
Eller ved at personen har en vilje og styrke af stål, er stabil og til tider ubøjelig. 

 

Dette kan også give sig udslag i at personen er konkurrencepræget og har sine meningers mod. Eller ved at personen generelt er et stærkt menneske, der beskytter sin familie og venner. 
 

Metal er også et koldt element hvilket kan gøre at det påvirker personen således at denne sjældent viser følelser og måske optræder reserveret. 
Metalelementet kan også dække over at personen har et metalpanser udenpå, men reelt er bange og usikker indeni.

 

Når Metal er dit heldige element


Efterår er din heldige sæson.
Abeår og Haneår er dine heldige år.
Abemåneder og Hanemåneder er dine heldige måneder.
15:00 - 19:00 dine heldige timer. 
Den vestlige kompasretning er din heldige plads. 
Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod vest. 
Dit soveværelse bør ligge i vestdelen af din bolig. 
Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod vest. 
Vind eller blæst der kommer fra vest er godt for dig.
Din heldige farve er hvid og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, påklædning etc.

 

De Fem Elementer handler om ligevægt altså balance.

Det kan ikke blive morgen for det har været nat. Det kan ikke blive ved med at gå dårligt, det vil også gå godt.  Husk det når livet er hårdt.

De positive konsekvenser kan være:
kreativ og konstruktivt skabende, modig, optimitisk, karimatisk, spændende, nytænkende og spirituel. 
Ild tiltrækker opmærksomhed og personer, der er påvirket af dette element, higer ofte efter opmærksomhed eller berømmelse


De negative konsekvenser af dette kan vise sig ved at personen kan være destruktiv, utålmodig, stædig, temperamentsfulde, overambitiøs og overdrivelse.
For meget ild er:tristhed, stress, udbrædt, overaktivitet, uro. 
For lidt ild er: koldt, forladt, distance, manglende entusiasme og gejst.


Når Ild er dit heldige element

Sommer er din heldige sæson.
Hesteår og Slangeår er dine heldige år.

Hestemåneder og Slangemåneder er dine heldige måneder.
09:00 - 13:00 er dine heldige timer.

Den sydlige kompasretning er din heldige plads.

Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod syd.

Dit soveværelse bør ligge i syddelen af din bolig.

Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod syd.

Vind eller blæst der kommer fra syd er godt for dig.

 

Din heldige farve er rød og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, påklædning etc.

 

Træ Elementet:

er et maskulint element, Træ regnes dog for at være mindre maskulint end Ild.
Træ eksisterer også i både Yin- og Yang-form. 
Når Træ er i Yang-form, symboliseres det ved farven grøn og ved et stort grantræ.

 

Når det er i Yin-form, symboliseres det ved farven blå og ved en fleksibel bambus, der vajer i vinden.
Mennesker, der har Træ som det styrende element, vil typisk være idealistiske, ligefremme, nytænkende og dedikerede.

 

De positive kvaliteter ved elementet.


Træ viser sig ved, at du er ressourcestærk, samarbejdsvillig, problemløsende, social, beslutsom, etisk korrekt og har gåpåmod. 
De negative kvaliteter ved elementet Træ viser sig ved, at du er frustreret, vred, pessimistisk, let påvirkelig og temperamentsfuld.    

Træ
Træ-elementets generelle karaktertræk:
Markerer begyndelser. Det gør ting åbne, faste og i stand til at bære et læs. Træ vil fæstne en merkurisk egenskab, men kan forstærke tendensen til materialisme.

Ved de mennesker, som er født i et år, der er under påvirkning af Træ elementet, menes følgende karaktertræk at træde frem: 
Først og fremmest viser træelementets påvirkning på en person sig ved at denne er ekstremt støttende og loyal ift. venner og familie.
Der er ofte ubegræset tillid, kærlighed og støtte til familie og venner, men der forventes også at dette går den anden vej. 
Sekundært påvirker træelementet ved at personligheden ofte er præget af stor grad af humor. 

 

De er ofte gruppens humørspredere. Denne humor kommer let til udtryk i talen da disse personer også ofte er meget velformulerede. 
Undertiden bruges denne veltalehed dog også til at spidde fjender eller blot andre som er uenige.

Når Træ er dit heldige element:


Forår er din heldige sæson.
Hareår eller tigerår er dine heldige år.
Haremåneder og tigermåneder er dine heldige måneder. 
03:00 - 7:00 er dine heldige timer. 
Den østlige kompasretning er din heldige plads. 
Det vil forøge dit held hvis du bor i et hus der har front mod øst.
Dit soveværelse bør ligge i østdelen af din bolig. 
Det vil forøge dit velbefindende hvis du sover således at dit hoved er vendt mod øst
Vind eller blæst der kommer fra øst er godt for dig. 
Din heldige farve er grøn og du bør bruge denne farve så meget som muligt, i din bolig, påklædning etc.